ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19 ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

2021/4/26
ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 19 ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19 ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ໃບຢັ້ງຢືນກວດພະຍາດໂຄວິດ19 ທີ່ສູນລະບາດວິທະຍາຂອງລາວອອກໃຫ້ຢ່າງດຽວນັ້ນ ບໍ່ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃນການແຈ້ງເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງມາຂໍຈົດຫມາຍຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນເພື່ອຕິດຄັດຈື່ງຈະສາມາດແຈ້ງເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້.
      ເມື່ອຍື່ນໃບຢັ້ງຢືນກວດພະຍາດໂຄວິດ19 ທີ່ສູນລະບາດວິທະຍາຂອງລາວພ້ອມກັບຈົດຫມາຍຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນຕໍ່ສູນກັກກັນພະຍາດແລ້ວຈະໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນແຕ່ຕ້ອງໄດ້ໄປຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສູນກັກກັນພະຍາດທີ່ລັດໄດ້ກໍານົດໃວ້ 3 ວັນເພື່ອລໍຖ້າຜົນກວດ. ເມື່ອຜົນກວດອອກມາໃນມື້ທີ 3 ວ່າບໍ່ຕິດເຊື້ອແມ່ນສາມາດໄປຈໍາກັດບໍລິເວນຕໍ່ອີກ 11 ວັນຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນເອງໄດ້( ສ່ວນຄ່າຢູ່ຄ່າກີນ 3 ມື້ ຢູ່ສູນກັກກັນພະຍາດແມ່ນລັດອອກໃຫ້ )