ລາວ ແລະ ຂ້ອຍ「ラオスと私」 ອາເບະ ເຄນອິຈິ 阿部賢一

2020/7/1
ການສະແດງເຕັ້ນສີ່ຄົນຈາກສູນພາສາຍີປຸ່ນດອກຈໍາປາ ໃນການແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ໃນປີ 2008) 2008年日本語スピーチ大会 アトラクション チャンパ日本語学校 四人舞い
ການສະແດງຮ້ອງເພງຊາດຍີ່ປຸ່ນ ປະສານກັບສຽງດົນຕີພື້ນເມືອງຍີ່ປຸ່ນ (Gagaku) ຈາກສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນເທັນລິ ແລະ ສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນດອກຈໍາປາ (ໃນປີ 2009) 2009年日本語スピーチ大会 アトラクション 天理日本語センターとチャンパ日本学校による雅楽演奏 日本国歌「君が代」 ການສະແດງຮ້ອງເພງຊາດຍີ່ປຸ່ນ ປະສານກັບສຽງດົນຕີພື້ນເມືອງຍີ່ປຸ່ນ (Gagaku) ຈາກສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນເທັນລິ ແລະ ສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນດອກຈໍາປາ (ໃນປີ 2009) 2009年日本語スピーチ大会 アトラクション 天理日本語センターとチャンパ日本学校による雅楽演奏 日本国歌「君が代」 
ໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 1998, ຂ້ອຍໄດ້ມາເປັນຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນເອກະຊົນແຫ່ງທຳອິດໃນລາວ. ພະນັກງານຂອງເຮືອນພັກທີ່ຂ້ອຍອາໄສຢູ່, ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ສາມາດໃຊ້ຊີວິດຢູ່ມາໄດ້ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາໃຫຍ່ຫຍັງ.

ປ້າໃນຮ້ານຂາຍຢາທີ່ບໍ່ຂາຍຢາໃຫ້ຂ້ອຍ, ເພາະຂ້ອຍກົດດັນນນໍາວຽກຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍນອນບໍ່ຫຼັບຂ້ອຍເລີຍທຽວໄປຊື້ຢານອນຫຼັບກັບລາວ ແລະ ລາວເວົ້າວ່າ: “ຍ້ອນຢາມັນບໍ່ຄ່ອຍດີຕໍ່ຕໍັບ, ຢ່າຊຸກິນຫຼາຍເດີ້”.  ນັກສຶກສາແພດ ທີ່ໄດ້ມາຫ້ອງຂອງຂ້ອຍຕອນທີ່ຂ້ອຍລົ້ມປ່ວຍຍ້ອນໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ໄດ້ສັກຢາໃສ່ກົ້ນຂ້ອຍ (ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວຍັງຖືກສັກຢາໃສ່ກົ້ນ ... ). ແມ່ຂອງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ເອົາຜ້າຫົ່ມທີ່ເປັນສິນຄ້າຂອງລາວມາຂາຍ ໃຫ້ຂ້ອຍໃນຊ່ວງທີ່ອາກາດໜາວຜິດປົກະຕິໄດ້ໝູນວຽນມາຮອດປະເທດລາວ. ແມ່ຂອງນັກຮຽນ (ປັດຈຸບັນເປັນຜູ້ອຳນວຍການສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນດອກຈໍາປາ) ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຮັບປະກັນຂ້ອຍໃນຕອນຂ້ອຍໄດ້ບວດຢູ່ລາວ, ຈ່າຍຄ່າການເຂົ້າບວດ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມຕ່າງໆ.

ຫລັງຈາກໄດ້ມີປະສົບການປະມານ 3 ປີໃນການເປັນຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເມື່ອຂ້ອຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການສອນ, ຂ້ອຍໄດ້ຄິດວ່າ "ຂ້ອຍຈະກັບໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ຫລື ຈະໄປປະເທດອື່ນ?" ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂ້ອຍໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າຂ້ອຍຢາກສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ລາວ ເພາະວ່າຂ້ອຍເປັນຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຢ່າງເຕັມຮູບແບບໄດ້ຍ້ອນຄົນລາວ. ຂ້ອຍໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ຂອງນັກຮຽນໃນເວລານັ້ນໃຫ້ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ, ໄດ້ເລີ່ມສ້າງສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນດອກຈໍາປາໃນປີ 2002 ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ຂ້ອຍກໍ່ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ລາວ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍໄດ້ຄວາມເມດຕາທີ່ແທ້ຈິງຈາກຄວາມສຳພັນຂອງຜູ້ຄົນ ເພາະສະນັ້ນຂ້ອຍສາມາດເຮັດມັນໄດ້ຕົວຄັນດຽວໂດຍບໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ.

ນອກຈາກການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ຂ້ອຍຍັງມີຄວາມ ພະຍາຍາມແນະນຳວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນເຊັ່ນປະກອບສ່ວນໃນການນໍາສະເໜີການສະແດງດົນຕີພື້ນເມືອງຍີ່ປຸ່ນ (Gagaku) ແລະ ການຟ້ອນ (Mai) ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນ.  ດຽວນີ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີໂອກາດຫຼາຍຂື້ນໃນການສໍາຜັດກັບວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນໂດຍຜ່ານ ການຕູນ ແລະ ການແຕ່ງກາຍ cosplay. ຂ້ອຍຄິດວ່າວຽກຂອງຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນແມ່ນ "ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຮຽນໃຫ້ໃຊ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອປັບປຸງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ". ຂ້ອຍຢາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງເພື່ອ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລາວ ແລະ ມິດຕະພາບລະຫວ່າງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ລາວດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຂ້ອຍ ລວມທັງການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນ.
 
 
ອາເບະ ເຄນອິຈິ
ຜູ້ຕາງໜ້າສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນດອກຈໍາປາ(ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽນຈັນ). ຜູ້ຕາງໜ້າສູນການສຶກສາແລກປ່ຽນຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ(ຢູ່ປາກເຊ). ມັກການອອກບ້ານເພື່ອໄປຊິດເບັດໃນບາງຄັ້ງຄາວ. ຄະຕິປະຈໍາໃຈແມ່ນ”ຈະເກັ່ງໄດ້ຍ້ອນນັກຮຽນເອງ ແລະ ຈະອ່ອນແມ່ນຍ້ອນຄູ”
ການສໍາມະນາຜູ້ນໍາທ່ຽວພາສາຍີ່ປຸ່ນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງອົງການທ່ອງທ່ຽງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນດອກຈໍາປາ (ຢູ່ທີ່ສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນດອກຈໍາປາ ໃນປີ 2010) 観光庁LNTAとチャンパ日本語学校との日本語ガイドセミナー(2010年於チャンパ日本語学校)
ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດອອກໜັງສືພິມຢາມາກະຕະຂອງບ້ານເກີດຕົວເອງ 出身地「山形新聞」の取材を受けて
1998年の7月、当時ラオス初の民間日本語学校に日本語教師として赴任しました。住んでいたゲストハウスのスタッフや学生たちやその親御さんなどに助けられ、大きなトラブルもなく過ごせました。

仕事のストレスで不眠症になり、睡眠薬を買いに行ったら「肝臓を悪くするからやめなさい」と売ってくれない薬屋のおばさん。デング熱でダウンした私の部屋まで来て、お尻に注射(大人になってお尻に注射されるとは・・・)してくれた看護婦の学生。異常な寒波がラオスを襲ったときに売り物の毛布をくれた学生のお母さん。ラオスで出家してみたいと言う私の保証人になり、出家のための費用を出してくれ、様々な準備をしてくれた学生のお母さん(現チャンパ校長)。

日本語教師として約3年間の経験を積み、ある程度教え方にも自信がついたとき「日本に帰って就職するか、他の国に行くか」と考えました。でも「ラオスの人たちに 一人前の日本語教師にしてもらったのだから、ラオスで日本語を教えていこう」と決心しました。当時は学生のお母さんだった人に校長になってくれるよう頼み、2002年にチャンパ日本語学校を立ち上げ、現在もラオスの日本語教育に携わっています。どこからの資金援助もなく、単独でやってこれたのは、本当に人間関係に恵まれてきたからだと実感しています。

日本語そのものだけではなく、日本文化の紹介にも力を入れたいと思い、日本語スピーチ大会のアトラクションでは「雅楽」や「舞」なども紹介してきました。今はアニメやコスプレなどを通して、日本文化に接する機会が増えたことは非常に喜ばしいことです。日本語教師の仕事とは「学習者が日本語をツールとして使い、人生をより充実させることのサポート」と考えています。微力ながらラオスの発展と日ラオの友好に寄与できるよう、これからも日本語教育の一翼を担って行きたいと考えています。

 
阿部賢一
チャンパ日本語学校(首都)校長代理。ラオス日本人材交流教育センター(パクセー)校長代理兼任。時々出かける「釣り」が楽しみ。座右の銘「上手になるのは学生の努力、下手なのは先生のせい」